Zmena adresy úradu:
Od 1. 11. 2018 sídlime na novej adrese: Seberíniho 1.

Zmena úradných hodín:
Pondelok až Piatok 8.00 – 18.00 hod.

Povinnosťou notára je chrániť záujmy všetkých účastníkov právneho vzťahu, aj iných dotknutých tretích osôb tak, aby boli rovnocenne zabezpečené práva a oprávnené záujmy každého z nich, výsledkom čoho bude právna istota ich všetkých.