Služby mobilnej kancelárie

Notárske úkony vykonávame v sídle notárskeho úradu ako aj na inom mieste podľa požiadaviek klienta formou mobilnej kancelárie.